Award winning flash templates for private and commercial use.
They offer different flash templates that has animation and sound.
Kommende konserter
Loading...

Se sesongprogrammet for mer detaljer.

Kontakt
Kontakt oss på denne
epostadressen:

uso.post
krøllalfa
gmail.com

Ikke innlogget
USO Mobil
Kom tett på USOs kommende og tidligere konserter!

Tilgjengelig på App Store

Tilgjengelig på Google Play

Aktuelt

Nyttig informasjon ift. smittesituasjon

Regjeringen: Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i rushtiden
Dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand til andre, for eksempel på kollektivtransport i rushtiden, anbefaler regjeringen at en bruker engangs- eller tøymunnbind. Anbefalingen gjelder i første omgang i 14 dager fra 17. august. Ved bruk av munnbind er det viktig å bruke de riktig! Se video for instruksjoner om riktig bruk av engangsmunnbind.


Nedenfor finner du følgende informasjon, dersom du ønsker å orientere deg:

 • Veilederen til smittevern for musikkøvelser
 • Smitteverninstruks ved bruk av NMH sine lokaler
 • (Utdrag fra) Veileder for smittevern ved Universitetet i Oslo
 • Råd til passasjerer fra FHI
 • Generelle råd til personer i risikogrupper fra FHI
 • Råd til risikogrupper fra FHI (plakat)

Vi følger retningslinjene fra Norsk musikkråd, NMH, og UiO på våre øvelser. Per nå (12. august) er det liten smittespredning i samfunnet, med en svak økende smittetrend i Oslo de siste to ukene.

 


Norsk musikkråd:

Trykk her for å laste ned smittevernsveilederen

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.


NMH:

Smitteverninstruks for ensemblevirksomhet

Alle prosjekter med ensembler skal ha en definert ansvarlig person som gjør vurderinger rapporterer om tiltak.

Oversikten over maks antall personer på undervisningsrom, saler og kammersaler. Det er ikke tillatt fler enn 50 personer i Lindemansalens sceneområde, og 124 i publikumsområdet.

Avstand

Det skal være minimum 1 meter avstand alle veier mellom alle medvirkende.

 • For sang og blås bør en vurdere større avstand.
 • Det skal være minimum 2 meter avstand mellom dirigent og utøvere.
 • Det skal være minimum 2 meter avstand mellom publikum og utøvere.

Rigging

 • En eller få personer utfører rigg av stoler og stativer for hele gruppen. Formålet er å unngå for mye kontakt, at mange går fram og tilbake, og ut og inn av lokalet samtidig.
 • Hver enkelt er videre ansvarlig for håndvask og desinfeksjon før og etter egen kontakt med utstyr.

Kondens

 • Sørg for å tømme kondens fra instrumentet i et tørkepapir som du kaster direkte i søppelkassen.

UiO:

Veileder for smittevern ved Universitetet i Oslo

 • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man reiser kollektivt
 • Syke personer skal ikke være på Universitetet i Oslo.
 • God hånd- og hostehygiene reduserer smitte via gjenstander og hender, og reduserer smitte ved hoste
 • Tiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus
 • Bruk av ringer og håndsmykker bør unngås
 • Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Hender skal vaskes hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.
 • Hender skal vaskes:
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til UiO
  • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende
  • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
  • Etter toalettbesøk
  Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
 • Det anbefales å ha engangs tørkepapir/lommetørkler lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i kollokvierom og øvingslokaler
 • Aktiviteter organisert av studentene, som foreninger, idrett, musikkøvelser, ol. kan gjennomføres i UiOs lokaler. Reglene for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.

 


FHI:

Råd til passasjerer

 • Ikke reis hvis du er syk Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
 • Bruk sykkel og andre transportmidler Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon dersom det er mulig.
 • Unngå rush Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv.
 • God hostehygiene Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
 • God håndhygiene Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv.
 • Hold avstand Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer, og unngå kontakt ansikt til ansikt. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere.
 • Vis hensyn til andre reisende Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

FHI:

Generelle råd til personer i risikogrupper

Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.

 • Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes med mindre du får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan du ta kontakt med behandlende instans.
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Dette gjelder også for dem du bor sammen med og besøkende. Vask hjemmet regelmessig, og spesielt overflater som ofte berøres. Se råd om hygiene og andre tiltak for å redusere risiko for å bli smittet
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. 
 • Det er fint å holde seg i form ved å gå tur, men velg steder der det ikke er trengsel.
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
 • Begrens bruk av offentlig transport dersom det er mulig, særlig i rushtiden. Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

FHI: FHI råd til risikogrupper

Tidligere nyheter

USO har fått ny kunstnerisk leder

Kjell Seim har overtatt som kunstnerisk leder av Universitetets Symfoniorkester (USO).  Han startet 1. august og overtok etter Håkon Daniel Nystedt.  Kjell Seim har Diplom i direksjon fra Norges musikkhøgskole i 1986.  Han har deltatt på flere internasjonale mesterklasser og vant i 1987 1. pris ved Nordiske Dirigentkonkurransen i Stockholm.  Seim dirigerer bl.a. jevnlig alle de norske symfoniorkestre og mange nordiske.  Kjell Seim har vært knyttet til Kristiansund Opera helt siden 1986 der han har vært med å bygge opp et operahus som nå har 28 årsverk og helårsdrift.

Vi ønsker velkommen til Kjell og gleder oss til å ta fatt sammen med ham og ser fram til første konsert som skal være i Universitetets Aula søndag 15. oktober kl. 18.00.

Vi ønsker Stig Nilsson velkommen som ny konsertmester!

Stig har tidligere vært konsertmester i flere profesjonelle orkestre, blant annet Sveriges Radios symfoniorkester, Den Norske Operas orkester og Oslo Filharmoniske orkester.

Han mottok Musikkritikerprisen med Oslo Trio i 1985 for hans tolkning av Bartoks fiolinkonsert. I 2003 ble han utnevnt til Den Kongelige Norske Fortjensorden - Ridder av første klasse "for sitt bidrag både til musikklivet innen Norge og til nasjonens kulturelle anseelse internasjonalt". I tillegg har han mottatt stipender fra blant annet Mariss Jansons' stipend og Freia-stipendet.

Universitetets Symfoniorkester ser frem til kommende sesonger med Stig på konsertmesterplassen!

Vi ønsker Håkon Daniel Nystedt velkommen som dirigent og kunstnerisk leder!

Håkon har sin utdannelse i kor- og orkesterdireksjon Norges Musikkhøgskole og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Han har hatt engasjementer med flere profesjonelle orkestre, blant annet Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkestret og Trondheim Symfoniorkester.

Han mottok KORK-prisen i 2007 for «ung og lovende». I tillegg har han mottatt stipender fra bl.a. Ludvig Schytte og hustrus legat og Margit og Eli Marie Arvesen Scholarship Found.

Universitetets Symfoniorkester ser frem til kommende sesonger med Håkon på podiet!