Award winning flash templates for private and commercial use.
They offer different flash templates that has animation and sound.
Kommende konserter
Loading...

Se sesongprogrammet for mer detaljer.

Kontakt
Kontakt oss på denne
epostadressen:

uso.post
krøllalfa
gmail.com

Ikke innlogget
USO Mobil
Kom tett på USOs kommende og tidligere konserter!

Tilgjengelig på App Store

Tilgjengelig på Google Play

Om orkesteret

 

Historie

Universitetets Symfoniorkester, Oslo (USO), tidligere Studenterorkesteret, feiret i 2017 sitt 130-års jubileum, skjønt røttene i universitets-miljøet kan føres tilbake til 1830-årene. Fra 1946 ble Studenterorkesteret fast tilknyttet Universitetet i Oslo med plikt til å medvirke ved akademiske høytideligheter m.m. Høsten 1988 ble navnet endret samtidig med at orkesteret fikk anledning til å benytte Universitetets Aula som fast prøvelokale.

Den som fremfor noen bygde Studenterorkesteret opp til symfoniorkester var Harald Brager-Nielsen, orkesterets faste dirigent fra 1926 til 1968. Han ble etterfulgt av dirigentene Sverre Bruland (1968-78), Alan Suttie (1978-84), Dag Nilssen (1984-91) og Angus Straton Christie (1991-99).

Siden 2001 har orkesteret i stedet for faste dirigenter ansatt en kunstnerisk leder, mens gjestedirigenter ofte engasjeres til enkeltprosjekter. Eldar Nilsen var kunstnerisk leder fram til 2006, da Cathrine Winnes overtok. Fra 2014 – 2017 hadde Håkon Daniel Nystedt ansvaret. Nytilsatt kunstnerisk leder fra høsten 2017 er Kjell Seim.

Orkesterets fulle symfoniske besetning er på ca. 90 musikere. Orkestermedlemmene er både studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo, men mange er også tidligere studenter som har fortsatt i orkesteret etter endt studietid. Orkesteret spiller fire konserter i året, i tillegg til at vi spiller på flere av universitetets større arrangementer og er med på å skape en høytidelig ramme rundt disse tilstelningene. Orkesteret øver i Lindemansalen på Norges Musikkhøgskole og i Universitetets Aula, og holder konserter begge steder.

Konsertmester er Stig Nilsson, tidligere konsertmester i Oslo-filharmonien, OFO.